mandag 28. november 2016

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, institutt for produktdesign, NTNU Sivilingeniør i industriell design

I november var to KDA-lærere ved Fagerlia vgs på hospitering ved NTNU i Trondheim. Hensikten var å bli bedre kjent med hva studiet Industriell design går ut på, og hva som forventes av studentene som starter et 5-årig masterstudie innen industriell design.

 Elever på KDA som har valgt realfag som valgfrie programfag sammen med kunst, design og arkitektur, har et godt grunnlag for videre studier innenfor Industriell design ved NTNU. Se http://www.samordnaopptak.no/info/

Studiet egner seg for de som er kreative, nysgjerrige og med interesse for å påvirke våre omgivelser. Som industridesigner tar du stilling til utfordringer knyttet til teknologi, estetikk, materialer, miljø, økonomi - og en rekke andre faktorer.
Sivilingeniørutdanningen i industriell design er et 5-årig masterprogram.
Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. Du velger da mellom Produktdesign og Interaksjonsdesign
Oppgaven til en industriell designer er å forstå hva brukerne av et produkt trenger, og å bruke teknologisk kunnskap til å komme fram til den beste løsningen for både brukeren, bedriften og samfunnet.
Her kan du lese mer om studiet: http://www.ntnu.no/studier/mtdesig


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar