tirsdag 26. mai 2015

InnoTown- Business NOT as usual

Jeg var så heldig å bli trukket ut til å være en av to representanter fra Fagerlia Vgs til konferansen InnoTown som ble arrangert i Ålesund på Parken Kulturhus 20-21. mai. Billettene våre ble sponset av Stiftelsen Kjell Holm.
Innotown er en internasjonal business og innovasjons 2-dagers konferanse som har blitt arrangert årlig siden 2000, med mer en 20 land som deltar. Vanligvis er det ledere, entreprenører og beslutningstakere fra mer enn 500 bedrifter.  Forelesningene som holdes er ment for å inspirere og forandre både bedriftene om menneskene som deltar sitt syn på virkeligheten. De som holder forelesningene er talere, entreprenører og motivatorer av verdens klasse, og som er ledende inne deres fagfelt.
Www.innotown.com

Bildene tilhører InnoTown.


Studietur til Norsk Møbelfaglig Senter, SykkylvenVi i klasse 2SF1 drog til Møbel museet i Sykkylven på utstillinga ''Ver så god og sitt'' der vi fekk sjå på stolar og møblar frå 1920-åra og omlag fram til møblane som blir produserte i dag. Vi lærte om trendar som har vore populære opp gjennom tidene og om etterspørselen. Vi fekk lære om korleis produksjonen til nokre av møblane gjekk føre seg, og korleis produksjonen utvikla seg ettersom standarden utvikla seg. Vi lærte også om møbler som var spesielt typiske for vestlandet, som korgstolen som var populær på 20-talet og stresslessen fortsatt som er ettertrakta idag. Nokon av dei mest ikoniske møblane som dei har som er moderne idag er ''Ektrem'', ''Peel'' og ''Stressless original''Noko av det som er spesielt med dette museet er at det er lov å prøve alle stolane som er der, det er også deler av museet som er innreidd slik rom var før i tida. Der er også ei lita avdeling på denne utstillinga som har mange små modellar av møblar som har hatt mykje å seie spesielt i Europa og USA.Medan vi var på utsilinga fekk vi i oppgåve å teikne ei skisse av fire av stolane i utstillinga, skrive ned namn på designeren og produksjons året. Vi skulle også teikne ein av stolane opp att, og leggje   til fleire av detaljane og finne ut meir om produktet.

lørdag 23. mai 2015

Vi får være med når det planlegges og bygges nytt fengsel i Ålesund!


Torsdag 21. mai var klassen (2SF1) på besøk i Ålesund fengsel for å få informasjon om planene til det nye "SUNNMØRE SONINGS-OG KOMPETANSESENTER" som etter planen blir liggende i nabokommunen Skodje og ikke Ålesund.
Vi ble mottatt av Kjartan Helland og Julianne S. Vågsholm og fikk en interessant historisk oversikt over utviklingen av måten å tenke straff og fengsling på, fra fengslet i Ålesund ble bygget i 1864 og fram til i dag.
Etter foredraget fikk vi omvisning i bygget. Det har foregått modernisering siden 1864, men det er trangt og kummerlig både for innsatte og ansatte.
Det nye fengslet som blir et soningssenter skal gi sømløs soning, fra høyeste sikkerhet til soning i samfunnet. Soningssenteret skal bidra til balanse i strafferettskjeden, øke effektiviteten og frigjøre ressurser hos politiet. Soningssenteret skal bidra til innovasjon i kriminalomsorgen, være modell for framtidig kriminalomsorg, bidra til effektiv bruk av offentlige midler og gi mulighet til å bruke private, frivillige og ideelle ressurser i kriminalomsorgen.
Soningssenteret vil være enestående i verdenssammenheng. Dette kan man lese fra prosjektskissen til Sunnmøre Regionråd som også inneholder skisser av et dynamisk bygningsprosjekt.
Soningssenteret er tenkt ferdig i løpet av en toårsperiode. I denne perioden får elevene med faget Design og Arkitektur være med og følge det spennende byggeprosjektet.
Faglærer Sylvi Holmemo