onsdag 23. september 2015

1SF september 2015: GRUNNFORMER

I 5-timersfaget Visuelle kunstfag har vi i september arbeidet med grunnformene kvadratet, sirkelen og trekanten. Disse geometriske formene har vi gjort om til romfigurene kuben, kula, kjegla og sylinderen. Alle gjenstander vi omgir oss med er i slekt med disse formene. Etter noe innføring om temaet var det bare å sette i gang med tegneblyanter og kritt. Vi har skapt illusjon av rom ved hjelp av lys og skygger.  Nedenfor ser du noen eksempler på arbeidene våre.

1SF September 2015: Design av bestikk

Designprosessen:
I 5-timers programfaget Design og arkitektur har vi i september startet arbeidet med de ulike stadiene i en designprosess. Oppdraget var her å gi ny design til noe å spise yndlingsretten din med. Her måtte vi bl.a. jobbe med form, farge, funksjon og tenkt materiale. Mange ideer og mange skisser senere kom vi fram til et produkt vi kunne tegne ut og presentere. Under ser du noen eksempler på arbeidene våre.


1SF august 2015: DET HØYESTE TÅRNET


1SF hadde en samarbeidsoppgave en dag i første uka: Bygg det høyeste tårnet. Bruk sugerør og marshmallows. Det var høy temperatur, både i samarbeidet og i været. NB! Marshmallows smelter ved høy temperatur! Ulike løsninger med ulikt hell ble presentert til slutt og det vanket godtepose til vinnerlaget, som ble delt med alle ? Se noen av resultata her:


1SF andre skoledag på Sunnmøre Museum med blokk og byantVictoria, Maram, Maria, Eileen, Malin, Lisa, Malin, Oda, Marie, Kristine, Louise og Ragnhild.

ONSDAG 19. AUGUST 2015
1SF 2015-2016 (Studiespesialisering med formgiving 1. klasse)
Som ferske elever på videregående og sammen med nye klassekamerater startet vi formgivingsfaget med å observere og tegne ute i det fine augustværet. En hel bygning og en detalj av struktur var dagens utfordring! Litt perspektivteori, men mest observasjoner. Hvilken linje er brattest, hvilken vegg er bredest? Hvor høyt eller lavt sitter jeg i forhold til bygget? Hvordan henger denne strukturen sammen egentlig? Startpakken hadde vi ikke fått henta ennå, så vi «hoppet i det» med lånte tegneredskaper og papir. Under ser du eksempler på noen av skissene våre

torsdag 3. september 2015

KONSTRUKSJON AV DET GYLDNE SNITT OG DET GYLDNE REKTANGEL

2SF1 fortsetter å fordype seg i den skjulte geometrien.

Eksemplene er laget av Malena Kjersem

Det gylne snitt, deling av et linjestykke i to deler slik at hele linjestykket forholder seg til den største delen som den største delen forholder seg til den minste. Man sier da også at linjestykket er delt i det gylne snitts forhold. Dersom linjestykket har lengde a og den største delen har lengde x, får man ligningen a : x = x : (a–x). Dette gir
Uttrykket gir en enkel konstruksjon av x ved hjelp av en rettvinklet trekant med katetene a og ; se figuren.

Gylne snitt i kunsten

Det gylne snitt har vært brukt i komposisjon siden antikken, i renessansen og senere. Slike proporsjoner mente man hadde en balanse som på en naturlig måte tiltaler menneskets øye og sinn. Spesielt ble det gylne snitt rettferdiggjort av naturen selv, fordi proporsjonene kan iakttas hos planter og dyr. Prinsippet går i hovedtrekk ut på at hvis man deler et billedutsnitt i 9 like store deler ved å dele det i 3 både horisontalt og vertikalt, er de gylne snittene de 4 krysningspunktene for delingslinjene. Motivet bør plasseres i et av disse.
Det gylne snitt ble også mye brukt i arkitekturen, og i geometriske systemer kan man lage arkitektoniske systemer oppbygd etter visse prinsipper fra det gylne snitt og lignende konstruksjoner.
Kilde: STORE NORSKE LEKSIKON