torsdag 3. september 2015

KONSTRUKSJON AV DET GYLDNE SNITT OG DET GYLDNE REKTANGEL

2SF1 fortsetter å fordype seg i den skjulte geometrien.

Eksemplene er laget av Malena Kjersem

Det gylne snitt, deling av et linjestykke i to deler slik at hele linjestykket forholder seg til den største delen som den største delen forholder seg til den minste. Man sier da også at linjestykket er delt i det gylne snitts forhold. Dersom linjestykket har lengde a og den største delen har lengde x, får man ligningen a : x = x : (a–x). Dette gir
Uttrykket gir en enkel konstruksjon av x ved hjelp av en rettvinklet trekant med katetene a og ; se figuren.

Gylne snitt i kunsten

Det gylne snitt har vært brukt i komposisjon siden antikken, i renessansen og senere. Slike proporsjoner mente man hadde en balanse som på en naturlig måte tiltaler menneskets øye og sinn. Spesielt ble det gylne snitt rettferdiggjort av naturen selv, fordi proporsjonene kan iakttas hos planter og dyr. Prinsippet går i hovedtrekk ut på at hvis man deler et billedutsnitt i 9 like store deler ved å dele det i 3 både horisontalt og vertikalt, er de gylne snittene de 4 krysningspunktene for delingslinjene. Motivet bør plasseres i et av disse.
Det gylne snitt ble også mye brukt i arkitekturen, og i geometriske systemer kan man lage arkitektoniske systemer oppbygd etter visse prinsipper fra det gylne snitt og lignende konstruksjoner.
Kilde: STORE NORSKE LEKSIKON

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar