søndag 26. november 2017

Oppgave i Design og Arkitektur for 1KDA


Del 1
Skriv en fagartikkel fra hjemstedet ditt. Ha fokus på skolen, et møtested og stedet hvor du tar buss eller båt fra for å komme på skolen.
Ta mange bilder.

Del 2 Velg en av de tre oppgavene under:
Oppgave 1. Formgi et fast eller frittstående objekt til bruk og glede for elevene og andre brukere av skolen
Oppgave 2. Formgi møtestedet du har skrevet om slik du ønsker det skal være for deg
Oppgave 3. Formgi ankomst/avreise stedet ditt til et visuelt og opplevelsesrikt knutepunkt for alle på hjemstedet ditt


Kompetansemål du skal arbeide med i denne oppgaven:
Utforske og planlegge
• kartleggje behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løysingar i ei design- og arkitekturoppgåve
• utforske eigenskapar og moglegheiter ved form, materiale og teknikkar ut frå kravspesifikasjon og grunngitte val
Design, produksjon og presentasjon
• utarbeide ein presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løysningar på eit tenkt oppdrag
• byggje enkle arkitekturmodellar i målestokk for å synleggjere rom, form og proporsjonar
• bruke føremålstenleg materiale og teknikkar i eige arbeid med designprototypar og diskutere kvalitet og utføring
Tid: Start_del 1: fredag 27. oktober, Start_del 2: 6november, Innlevering: 29. november
Arbeidsform: Individuelt
Innlevering: Prosessperm med: Tidsplan, Fagartikkelen, Skisser med notater, kommentarer og begrunnelser, Modell
Vurdering: Underveis, Bruk av kritisk venn, Karakter, findelt
......Så ble det pause!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar