torsdag 8. mars 2018

1KDA lærer å jobbe med lag i Photoshop :)

Tre timer fra innføring til ferdig animasjon.
En liten smakebit:
Andrine
 Kai
 Gabriella
 Astrid
Hielke
Guro


søndag 26. november 2017

Oppgave i Design og Arkitektur for 1KDA


Del 1
Skriv en fagartikkel fra hjemstedet ditt. Ha fokus på skolen, et møtested og stedet hvor du tar buss eller båt fra for å komme på skolen.
Ta mange bilder.

Del 2 Velg en av de tre oppgavene under:
Oppgave 1. Formgi et fast eller frittstående objekt til bruk og glede for elevene og andre brukere av skolen
Oppgave 2. Formgi møtestedet du har skrevet om slik du ønsker det skal være for deg
Oppgave 3. Formgi ankomst/avreise stedet ditt til et visuelt og opplevelsesrikt knutepunkt for alle på hjemstedet ditt


Kompetansemål du skal arbeide med i denne oppgaven:
Utforske og planlegge
• kartleggje behov, innhente og visualisere informasjon og utforske alternative løysingar i ei design- og arkitekturoppgåve
• utforske eigenskapar og moglegheiter ved form, materiale og teknikkar ut frå kravspesifikasjon og grunngitte val
Design, produksjon og presentasjon
• utarbeide ein presentasjon som visualiserer og forklarer forslag til løysningar på eit tenkt oppdrag
• byggje enkle arkitekturmodellar i målestokk for å synleggjere rom, form og proporsjonar
• bruke føremålstenleg materiale og teknikkar i eige arbeid med designprototypar og diskutere kvalitet og utføring
Tid: Start_del 1: fredag 27. oktober, Start_del 2: 6november, Innlevering: 29. november
Arbeidsform: Individuelt
Innlevering: Prosessperm med: Tidsplan, Fagartikkelen, Skisser med notater, kommentarer og begrunnelser, Modell
Vurdering: Underveis, Bruk av kritisk venn, Karakter, findelt
......Så ble det pause!


tirsdag 21. november 2017

Innrede rom og tenke brukerPPU-kandidat Britt-Aina Kleivan har hatt praksis i 2KDA i faget Design og Arkitektur.
Oppgaven elevene fikk var å lage modell av et lite rom der farger og innredning skulle tilpasses brukeren. Ikke helt enkelt, men god erfaring når neste modell skal være av egen bolig etter originale hustegninger.mandag 11. september 2017

Ekskursjon til Plan- og bygningsavdelingen på Ålesund kommune.

 Fagdagen fredag 08.september 2017 var 3SF på ekskursjon til Plan- og bygningsavdelingen på Ålesund kommune. Vi ble tatt imot av Plan- og bygningssjef Ole Søvik, landskapsarkitekt Arne Neumann og May Therese Foss, jurist i byggsaker. Etterhvert kom varaordfører Tore Johan Øvstebø og hilste på og deltok. En nyansatt spesielt med ansvar for ny gatebruksplan i byen var også tilstede etter hvert.

Vår «bestilling» var kompetansemål innafor Design og arkitektur 3 i hovedområdet Teikning, konstruksjon og modeller og Formkultur:

·        beskrive korleis plan- og byggjesaker blir behandla og presenterte

·        gjøre greie for ideer knytte til kulturminne- og landskapsvern

·        vurdere ressursbruk, miljø og etikk i tilknytning til design, arkitektur og miljøutforming».


Vi fikk en ryddig gjennomgang av saksgangen og konkrete aktuelle prosjekter i byen.
Etterpå var vi rundt om i byens uterom og plasser og gjorde analyser og fotograferte.


mandag 4. september 2017

Ellipser, proporsjoner og valører

4. september:
Elevene i 1KDA prøver ut ulike teknikker for å oppnå form, volum og riktige proporsjoner i tegningene sine. 4 timer i dyp konsentrasjon.