onsdag 30. november 2016

HOSPITERING PÅ FAGERLIA VGS KUNST, DESIGN OG ARKITEKTUR NOVEMBER 2016


Vi takker alle flinke, kreative og interesserte ungdomsskoleelever som hospiterte hos oss på Kunst Design og Arkitektur i uke 46 og 47 for besøket.

 


I løpet av 5 dager var 56 elever fra 10. klasse i ungdomsskolene i nærområdet på besøk og var elever for en dag på KDA.
Elevene i 2SF var guider og assistenter sammen med lærerne på KDA.
Før lunsj fikk u-skoleelevene informasjon om Kunst, Design og Arkitektur, hva det innebærer som skolefag, om hvor vi finner disse fagområda utafor skolen og litt om mulige studier knyttet opp mot disse faga.
Etter lunsj var alle tilbake i klasserommet til møte med erfarne elever fra 2SF og løsning av to praktiske oppgaver. Det ene var en tegneoppgave knyttet til kompetansemål innafor programområdet Kunst og visuelle virkemidler. Med hvitt kritt og kull på brunt papir var oppgaven å få kula og kjegla til å få volum ved hjelp av lys og skygge.
Den andre oppgaven var en designoppgave knyttet til kompetansemål innafor programområdet Design og arkitektur. Her skulle det designes smykker med utgangspunkt og inspirasjon i naturmaterialer og kontraster med glass, blank folie og ulike papirkvaliteter. Her fikk kreativiteten en skikkelig utfordring. Mye fantasi og flott smykkedesign på så kort tid! Det ble også mange hyggelige og uformelle samtaler mellom u-skoleelevene og elevene på 2SF.
Vi ønsker elevene fra ungdomsskolene lykke til med søknadene til vgs, og gleder oss til kanskje å se flere av dem igjen som elever på KDA på Fagerlia vgs.

 
mandag 28. november 2016

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, institutt for produktdesign, NTNU Sivilingeniør i industriell design

I november var to KDA-lærere ved Fagerlia vgs på hospitering ved NTNU i Trondheim. Hensikten var å bli bedre kjent med hva studiet Industriell design går ut på, og hva som forventes av studentene som starter et 5-årig masterstudie innen industriell design.

 Elever på KDA som har valgt realfag som valgfrie programfag sammen med kunst, design og arkitektur, har et godt grunnlag for videre studier innenfor Industriell design ved NTNU. Se http://www.samordnaopptak.no/info/

Studiet egner seg for de som er kreative, nysgjerrige og med interesse for å påvirke våre omgivelser. Som industridesigner tar du stilling til utfordringer knyttet til teknologi, estetikk, materialer, miljø, økonomi - og en rekke andre faktorer.
Sivilingeniørutdanningen i industriell design er et 5-årig masterprogram.
Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. Du velger da mellom Produktdesign og Interaksjonsdesign
Oppgaven til en industriell designer er å forstå hva brukerne av et produkt trenger, og å bruke teknologisk kunnskap til å komme fram til den beste løsningen for både brukeren, bedriften og samfunnet.
Her kan du lese mer om studiet: http://www.ntnu.no/studier/mtdesig


Fakultet for arkitektur og billedkunst - Institutt for bildekunst- Kunstakademiet i Trondheim (KiT)


I november var to KDA-lærere ved Fagerlia vgs på hospitering ved NTNU i Trondheim. Hensikten var å bli bedre kjent med studietilbudene ved innen utøvende kunst.

For elever ved KDA som ønsker høyere utdanning innen utøvende kunst på bachelor- og internasjonal masternivå, er Kunstakademiet i Trondheim et godt valg.

Kunstakademiet i Trondheim er kjent for en åpen og eksperimenterende holdning innen fagområder som maleri, skulptur, grafikk/foto, tidsbasert kunst, kunst og fellesskapets rom og teori.
Kunstakademiet tilbyr et 3-årig bachelorprogram i billedkunst. Studentene kan arbeide med, og veksle mellom ulike medier, materialer og spesialiseringer, som inkluderer maleri, skulptur, tegning, foto, grafikk, video, lyd, performance og installasjon. Etter tre årmkan studentene ta internasjonalt masterstudium med fokus på teori og studiopraksis.
Alle studenter på KiT får eget atelier og tilgang til gode verksteder for arbeid med foto, grafikk, tre, metal, gips, video og lyd. Akademiet har også et stort utstillingsrom, Galleri KiT, som brukes både til studentutstillinger.
Her kan du lese mer om studiet: http://www.ntnu.no/studier/bbk

 

Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNUI november var to KDA-lærere ved Fagerlia vgs på hospitering ved NTNU i Trondheim. Hensikten var å bli bedre kjent med hva arkitekturstudiet går ut på, og hva som forventes av studentene som starter et 5-årig masterstudie innen arkitektur.
 
Elever på KDA som har valgt realfag som valgfrie programfag sammen med kunst, design og arkitektur, har et godt grunnlag for videre arkitekturstudier ved NTNU. Se http://www.samordnaopptak.no/info/
Arkitekturstudiet ved NTNU gir studentene praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studentene må lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.
Master i arkitektur er et 5-årig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.
Studentmiljøet ved NTNU er veldig bra, og ved instituttet for arkitektur ga alle studentene uttrykk for trivsel og engasjement i arbeidet med prosjektene sine.

Her kan du lese mer om studiet: http://www.ntnu.no/studier/maar 
onsdag 2. november 2016

Samarbeid og produksjon av julekort i linoteknikk

På julemarked 26. november 2016
 Onsdag 2. november 2016
Motivene er fra Tresfjord kirke om vi besøkte i oktober