tirsdag 12. april 2016

"SUNNMØRE SONINGS-OG KOMPETANSESENTER"Mars 2016
KDA- elevene (Kunst, Design og Arkitektur) som besøkte Ålesund fengsel i mai 2015 fikk i oppgave å utarbeide forslag til utsmykning for det nye "SUNNMØRE SONINGS-OG KOMPETANSESENTER" Elevene sluttførte prosjektet i mars 2016 og presenterte det for fengselsledelsen med NRK til stede. Forslagene som ble lagt fram var tenkt til rom for kultur, besøk og mottakelse.
Mai 2015:
Torsdag 21. mai var klassen (2SF1) på besøk i Ålesund fengsel for å få informasjon om planene til det nye "SUNNMØRE SONINGS-OG KOMPETANSESENTER" som etter planen blir liggende i nabokommunen Skodje og ikke Ålesund.
Vi ble mottatt av Kjartan Helland og Julianne S. Vågsholm og fikk en interessant historisk oversikt over utviklingen av måten å tenke straff og fengsling på, fra fengslet i Ålesund ble bygget i 1864 og fram til i dag.
Etter foredraget fikk vi omvisning i bygget. Det har foregått modernisering siden 1864, men det er trangt og kummerlig både for innsatte og ansatte.
Det nye fengslet som blir et soningssenter skal gi sømløs soning, fra høyeste sikkerhet til soning i samfunnet. Soningssenteret skal bidra til balanse i strafferettskjeden, øke effektiviteten og frigjøre ressurser hos politiet. Soningssenteret skal bidra til innovasjon i kriminalomsorgen, være modell for framtidig kriminalomsorg, bidra til effektiv bruk av offentlige midler og gi mulighet til å bruke private, frivillige og ideelle ressurser i kriminalomsorgen.
Soningssenteret vil være enestående i verdenssammenheng. Dette kan man lese fra prosjektskissen til Sunnmøre Regionråd som også inneholder skisser av et dynamisk bygningsprosjekt.
Soningssenteret er tenkt ferdig i løpet av en toårsperiode. I denne perioden får elevene med faget Design og Arkitektur være med og følge det spennende byggeprosjektet.
Faglærer Sylvi Holmemo