mandag 28. november 2016

Fakultet for arkitektur og billedkunst - Institutt for bildekunst- Kunstakademiet i Trondheim (KiT)


I november var to KDA-lærere ved Fagerlia vgs på hospitering ved NTNU i Trondheim. Hensikten var å bli bedre kjent med studietilbudene ved innen utøvende kunst.

For elever ved KDA som ønsker høyere utdanning innen utøvende kunst på bachelor- og internasjonal masternivå, er Kunstakademiet i Trondheim et godt valg.

Kunstakademiet i Trondheim er kjent for en åpen og eksperimenterende holdning innen fagområder som maleri, skulptur, grafikk/foto, tidsbasert kunst, kunst og fellesskapets rom og teori.
Kunstakademiet tilbyr et 3-årig bachelorprogram i billedkunst. Studentene kan arbeide med, og veksle mellom ulike medier, materialer og spesialiseringer, som inkluderer maleri, skulptur, tegning, foto, grafikk, video, lyd, performance og installasjon. Etter tre årmkan studentene ta internasjonalt masterstudium med fokus på teori og studiopraksis.
Alle studenter på KiT får eget atelier og tilgang til gode verksteder for arbeid med foto, grafikk, tre, metal, gips, video og lyd. Akademiet har også et stort utstillingsrom, Galleri KiT, som brukes både til studentutstillinger.
Her kan du lese mer om studiet: http://www.ntnu.no/studier/bbk