mandag 28. november 2016

Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNUI november var to KDA-lærere ved Fagerlia vgs på hospitering ved NTNU i Trondheim. Hensikten var å bli bedre kjent med hva arkitekturstudiet går ut på, og hva som forventes av studentene som starter et 5-årig masterstudie innen arkitektur.
 
Elever på KDA som har valgt realfag som valgfrie programfag sammen med kunst, design og arkitektur, har et godt grunnlag for videre arkitekturstudier ved NTNU. Se http://www.samordnaopptak.no/info/
Arkitekturstudiet ved NTNU gir studentene praktisk erfaring for å bygge opp et fortrolig, direkte og personlig forhold til faget. Studentene må lære å håndtere et mangfold av interesser og behov, og forme gode, helhetlige løsninger.
Master i arkitektur er et 5-årig, sammenhengende studium inndelt i to nivå. Grunnutdanningen i de tre første årene gir en grunnleggende innføring i fagets omfang, metodikk og skapende prosesser. De videregående emnene og masteroppgaven de siste to årene, gir anledning til spesialisering og fordypning.
Studentmiljøet ved NTNU er veldig bra, og ved instituttet for arkitektur ga alle studentene uttrykk for trivsel og engasjement i arbeidet med prosjektene sine.

Her kan du lese mer om studiet: http://www.ntnu.no/studier/maar 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar