mandag 11. september 2017

Ekskursjon til Plan- og bygningsavdelingen på Ålesund kommune.

 Fagdagen fredag 08.september 2017 var 3SF på ekskursjon til Plan- og bygningsavdelingen på Ålesund kommune. Vi ble tatt imot av Plan- og bygningssjef Ole Søvik, landskapsarkitekt Arne Neumann og May Therese Foss, jurist i byggsaker. Etterhvert kom varaordfører Tore Johan Øvstebø og hilste på og deltok. En nyansatt spesielt med ansvar for ny gatebruksplan i byen var også tilstede etter hvert.

Vår «bestilling» var kompetansemål innafor Design og arkitektur 3 i hovedområdet Teikning, konstruksjon og modeller og Formkultur:

·        beskrive korleis plan- og byggjesaker blir behandla og presenterte

·        gjøre greie for ideer knytte til kulturminne- og landskapsvern

·        vurdere ressursbruk, miljø og etikk i tilknytning til design, arkitektur og miljøutforming».


Vi fikk en ryddig gjennomgang av saksgangen og konkrete aktuelle prosjekter i byen.
Etterpå var vi rundt om i byens uterom og plasser og gjorde analyser og fotograferte.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar