fredag 16. oktober 2015

2SF1, i Ålesund sentrum: Proporsjonsmåling, linjesett, fluktpunkt, fluktlinjer og horisonter

 Utetegning i Ålesund 15. oktober kl. 08.15.

Vi møttes  utenfor Parken. Derfra vandret vi ned Storgaten til Skaregata og derfra opp Storgata og ned til Sorenskriver Bulls gate og videre langs Skansen til Brosundet hvor vi satt og tegnet perspektivskisser fra bebyggelsen i Brosundet.

Hensikten med turen var å få en realistisk innsikt i prinsipper for perspektivtegning. For å kunne skissere bygninger og gatemiljøer er det viktig å ha forståelse for følgende begreper:
Proporsjonsmåling, linjesett, fluktpunkt, fluktlinjer og horisonter og hvordan disse opptrer, identifiseres og brukes i praksis når vi skal skissere ute i bygningsmiljø.
Strekningen Storgata – Sorenskriver  Bulls gate er godt egnet til å studere hvordan perspektivet endrer seg med endret standpunkt. Her kan man studere det perspektiviske samspillet mellom den bratte Storgata med høytliggend fluktpunkt og de tilliggende bygningene bygningene med lavt fluktpunkt.


Brosundet viser rekker av bygninger som følger sundets retningskift og som får hver sine fluktpunkt på samme horisont. Vanskeligheten er når mange av retningskiftene er subtile og noen av bygningene er noe nær loddrett på synsretningen (parallelle med billedplanet) og derfor får fjerntliggende og upresise fluktpunkt langt utenfor tegneflaten.

Benkene vi satt på var oppvarmet. Det kom godt med. Det kjentes etter hvert temmelig kaldt, så etter en effektiv sesjon på to timer måtte vi måtte varme oss innendørs på senteret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar